1.3. Factory Method

1.3.1. Doel

Het goede punt van SimpleFactory is dat je het kunt subklassen om verschillende manieren te implementeren om objecten te maken

In eenvoudige gevallen kan deze abstracte klasse slechts een interface zijn

Dit patroon is een “echt” ontwerppatroon omdat het het Dependency Inversion-principe, ook wel de “D” in SOLID-principes genoemd, bereikt.

Het betekent dat de FactoryMethod-klasse afhankelijk is van abstracties, niet van concrete klassen. Dit is de echte truc vergeleken met SimpleFactory of StaticFactory.

1.3.2. UML Diagram

Alt FactoryMethod UML Diagram

1.3.3. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Logger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7interface Logger
 8{
 9  public function log(string $message);
10}

StdoutLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7class StdoutLogger implements Logger
 8{
 9  public function log(string $message)
10  {
11    echo $message;
12  }
13}

FileLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7class FileLogger implements Logger
 8{
 9  public function __construct(private string $filePath)
10  {
11  }
12
13  public function log(string $message)
14  {
15    file_put_contents($this->filePath, $message . PHP_EOL, FILE_APPEND);
16  }
17}

LoggerFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7interface LoggerFactory
 8{
 9  public function createLogger(): Logger;
10}

StdoutLoggerFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7class StdoutLoggerFactory implements LoggerFactory
 8{
 9  public function createLogger(): Logger
10  {
11    return new StdoutLogger();
12  }
13}

FileLoggerFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;
 6
 7class FileLoggerFactory implements LoggerFactory
 8{
 9  public function __construct(private string $filePath)
10  {
11  }
12
13  public function createLogger(): Logger
14  {
15    return new FileLogger($this->filePath);
16  }
17}

1.3.4. Теst

Tests/FactoryMethodTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\FileLogger;
 8use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\FileLoggerFactory;
 9use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\StdoutLogger;
10use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\StdoutLoggerFactory;
11use PHPUnit\Framework\TestCase;
12
13class FactoryMethodTest extends TestCase
14{
15  public function testCanCreateStdoutLogging()
16  {
17    $loggerFactory = new StdoutLoggerFactory();
18    $logger = $loggerFactory->createLogger();
19
20    $this->assertInstanceOf(StdoutLogger::class, $logger);
21  }
22
23  public function testCanCreateFileLogging()
24  {
25    $loggerFactory = new FileLoggerFactory(sys_get_temp_dir());
26    $logger = $loggerFactory->createLogger();
27
28    $this->assertInstanceOf(FileLogger::class, $logger);
29  }
30}