1.5. Prototype

1.5.1. Doel

Om de kosten van het maken van objecten op de standaardmanier (new Foo ()) te vermijden en in plaats daarvan een prototype te maken en dit te klonen.

1.5.2. Bijvoorbeeld

 • Grote hoeveelheden gegevens (bijv. Maak 1.000.000 rijen tegelijk in een database via een ORM).

1.5.3. UML Diagram

Alt Prototype UML Diagram

1.5.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

BookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7abstract class BookPrototype
 8{
 9  protected string $title;
10  protected string $category;
11
12  abstract public function __clone();
13
14  final public function getTitle(): string
15  {
16    return $this->title;
17  }
18
19  final public function setTitle(string $title): void
20  {
21    $this->title = $title;
22  }
23}

BarBookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7class BarBookPrototype extends BookPrototype
 8{
 9  protected string $category = 'Bar';
10
11  public function __clone()
12  {
13  }
14}

FooBookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7class FooBookPrototype extends BookPrototype
 8{
 9  protected string $category = 'Foo';
10
11  public function __clone()
12  {
13  }
14}

1.5.5. Теst

Tests/PrototypeTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Prototype\BarBookPrototype;
 8use DesignPatterns\Creational\Prototype\FooBookPrototype;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class PrototypeTest extends TestCase
12{
13  public function testCanGetFooBook()
14  {
15    $fooPrototype = new FooBookPrototype();
16    $barPrototype = new BarBookPrototype();
17
18    for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
19      $book = clone $fooPrototype;
20      $book->setTitle('Foo Book No ' . $i);
21      $this->assertInstanceOf(FooBookPrototype::class, $book);
22    }
23
24    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
25      $book = clone $barPrototype;
26      $book->setTitle('Bar Book No ' . $i);
27      $this->assertInstanceOf(BarBookPrototype::class, $book);
28    }
29  }
30}