3.12. Sjabloonmethode

3.12.1. Doel

Sjabloonmethode is een gedragsontwerppatroon.

Misschien ben je het al vaak tegengekomen. Het idee is om subklassen van deze abstracte sjabloon het gedrag van een algoritme te laten “afmaken”.

Ook bekend als het “Hollywood-principe”: “Bel ons niet, wij bellen jou.” Deze klasse wordt niet aangeroepen door subklassen, maar de inverse. Hoe? Met abstractie natuurlijk.

Met andere woorden, dit is een skelet van algoritme, zeer geschikt voor framework-bibliotheken. De gebruiker hoeft maar één methode te implementeren en de superklasse doet het werk.

Het is een gemakkelijke manier om concrete klassen te ontkoppelen en copy-paste te verminderen, daarom vind je het overal.

3.12.2. UML Diagram

Alt TemplateMethod UML Diagram

3.12.3. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Journey.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7abstract class Journey
 8{
 9  /**
10   * @var string[]
11   */
12  private array $thingsToDo = [];
13
14  /**
15   * This is the public service provided by this class and its subclasses.
16   * Notice it is final to "freeze" the global behavior of algorithm.
17   * If you want to override this contract, make an interface with only takeATrip()
18   * and subclass it.
19   */
20  final public function takeATrip()
21  {
22    $this->thingsToDo[] = $this->buyAFlight();
23    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
24    $this->thingsToDo[] = $this->enjoyVacation();
25    $buyGift = $this->buyGift();
26
27    if ($buyGift !== null) {
28      $this->thingsToDo[] = $buyGift;
29    }
30
31    $this->thingsToDo[] = $this->takePlane();
32  }
33
34  /**
35   * This method must be implemented, this is the key-feature of this pattern.
36   */
37  abstract protected function enjoyVacation(): string;
38
39  /**
40   * This method is also part of the algorithm but it is optional.
41   * You can override it only if you need to
42   */
43  protected function buyGift(): ?string
44  {
45    return null;
46  }
47
48  private function buyAFlight(): string
49  {
50    return 'Buy a flight ticket';
51  }
52
53  private function takePlane(): string
54  {
55    return 'Taking the plane';
56  }
57
58  /**
59   * @return string[]
60   */
61  final public function getThingsToDo(): array
62  {
63    return $this->thingsToDo;
64  }
65}

BeachJourney.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7class BeachJourney extends Journey
 8{
 9  protected function enjoyVacation(): string
10  {
11    return "Swimming and sun-bathing";
12  }
13}

CityJourney.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod;
 6
 7class CityJourney extends Journey
 8{
 9  protected function enjoyVacation(): string
10  {
11    return "Eat, drink, take photos and sleep";
12  }
13
14  protected function buyGift(): ?string
15  {
16    return "Buy a gift";
17  }
18}

3.12.4. Test

Tests/JourneyTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\BeachJourney;
 8use DesignPatterns\Behavioral\TemplateMethod\CityJourney;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class JourneyTest extends TestCase
12{
13  public function testCanGetOnVacationOnTheBeach()
14  {
15    $beachJourney = new BeachJourney();
16    $beachJourney->takeATrip();
17
18    $this->assertSame(
19      ['Buy a flight ticket', 'Taking the plane', 'Swimming and sun-bathing', 'Taking the plane'],
20      $beachJourney->getThingsToDo()
21    );
22  }
23
24  public function testCanGetOnAJourneyToACity()
25  {
26    $cityJourney = new CityJourney();
27    $cityJourney->takeATrip();
28
29    $this->assertSame(
30      [
31        'Buy a flight ticket',
32        'Taking the plane',
33        'Eat, drink, take photos and sleep',
34        'Buy a gift',
35        'Taking the plane'
36      ],
37      $cityJourney->getThingsToDo()
38    );
39  }
40}