3.7. Null Object

3.7.1. Doel

NullObject is niet GoF ontwerp maar een schema dat vaak voorkomt dat als een patroon kan worden behandeld. Het heeft de volgende voordelen:

 • Client code is versimpeld

 • Verminder kant van null pointer exceptions

 • Minder voorwaarden betekent minder test situaties vereist

Methoden die een object of null retourneren, moeten in plaats daarvan een object of ‘NullObject’ retourneren. `` NullObject ‘’ vereenvoudigt standaardcode zoals ʻif (! Is_null ($ obj)) {$ obj-> callSomething (); } ` gewoon `` $ obj-> callSomething (); ‘’ door de voorwaardelijke check-in clientcode te elimineren.

3.7.2. Bijvoorbeeld

 • Null Logger oder Null Output um einen Standardweg einzuhalten, über den Objekte miteinander interagieren auch wenn Objekte nichts tun sollen

 • null handelaar in een Ketting van verantwoordelijkhedenspatroon

 • null commando in een Commandopatroon

3.7.3. UML Diagram

Alt NullObject UML Diagram

3.7.4. Code

Je kan deze broncode terugvinden op GitHub

Service.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class Service
 8{
 9  public function __construct(private Logger $logger)
10  {
11  }
12
13  /**
14   * do something ...
15   */
16  public function doSomething()
17  {
18    // notice here that you don't have to check if the logger is set with eg. is_null(), instead just use it
19    $this->logger->log('We are in ' . __METHOD__);
20  }
21}

Logger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7/**
 8 * Key feature: NullLogger must inherit from this interface like any other loggers
 9 */
10interface Logger
11{
12  public function log(string $str);
13}

PrintLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class PrintLogger implements Logger
 8{
 9  public function log(string $str)
10  {
11    echo $str;
12  }
13}

NullLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class NullLogger implements Logger
 8{
 9  public function log(string $str)
10  {
11    // do nothing
12  }
13}

3.7.5. Test

Tests/LoggerTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\NullLogger;
 8use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\PrintLogger;
 9use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Service;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class LoggerTest extends TestCase
13{
14  public function testNullObject()
15  {
16    $service = new Service(new NullLogger());
17    $this->expectOutputString('');
18    $service->doSomething();
19  }
20
21  public function testStandardLogger()
22  {
23    $service = new Service(new PrintLogger());
24    $this->expectOutputString('We are in DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Service::doSomething');
25    $service->doSomething();
26  }
27}