DesignPatternsPHP

Build Status Documentation Status Donate

Poniższe zestawienie to zbiór wzorców projektowych wraz z przykładowym kodem źródłowym ilustrującym ich implementację w PHP. Każdy z nich posiada przykłady, pochodzące głównie z Zend Framework, Symfony2 lub Doctrine2 (jako że najlepiej znam to oprogramowanie).

Uważam, że głównym problemem związanym z wzorcami projektowymi jest to, że ludzie je znają, ale nie wiedzą, kiedy którego użyć.

Rozwijaj

Jeżeli zauważysz błędy czy brakujące tłumaczenie skorzystaj z opcji fork i uzupełnij braki. Pamiętaj o pull request! Skorzystaj z opcji fork aby rozszerzać lub dodawać swoje przykłady! Dla utrzymania spójnego kodu o dobrej jakości, używaj PHP CodeSniffer razem ze Standardem PSR2 w taki sposób: ./vendor/bin/phpcs -p –standard=PSR2 –ignore=vendor ..