DesignPatternsPHP

Build Status Documentation Status Donate

This is a collection of known design patterns and some sample code how to implement them in PHP. Every pattern has a small list of examples.

Uważam, że głównym problemem związanym z wzorcami projektowymi jest to, że ludzie je znają, ale nie wiedzą, kiedy którego użyć.

Wzorce projektowe

Wzorce projektowe można z grubsza podzielić na trzy kategorie. Kliknij na nazwę wzorca, aby zobaczyć pełny opis dane wzorca w Wikipedii.