DesignPatternsPHP

Build Status Documentation Status Donate

Poniższe zestawienie to zbiór wzorców projektowych wraz z przykładowym kodem źródłowym ilustrującym ich implementację w PHP. Każdy z nich posiada przykłady.

Uważam, że głównym problemem związanym z wzorcami projektowymi jest to, że ludzie je znają, ale nie wiedzą, kiedy którego użyć.