1.4. Multiton (Multiton)

TEN WZORZEC PROJEKTOWY JEST UZNAWANY ZA ANTY-WZORZEC! DLA LEPSZEGO TESTOWANIA I ŁATWIEJSZEGO UTRZYMANIA STOSUJĄC TEN WZORZEC POWINIENEŚ STOSOWAĆ TAKŻE WZORZEC WSTRZYKIWANIA ZALEŻNOŚCI (DEPENDENCY INJECTION)!

1.4.1. Przeznaczenie

Ten wzorzec jest bardzo podobny do Singletonu, z tą różnicą, że pozwala tworzyć unikalne instancje danej klasy w ramach przechowywanego klucza.

1.4.2. Przykłady

 • Dwa obiekty do łączenia się z bazą danych - jeden do MySQL, a drugi do SQLite.
 • Kilka Loggerów - na przykład jeden do debugowania, drugi do logowania błędów.

1.4.3. Diagram UML

Alt Multiton UML Diagram

1.4.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Multiton.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?php

namespace DesignPatterns\Creational\Multiton;

final class Multiton
{
  const INSTANCE_1 = '1';
  const INSTANCE_2 = '2';

  /**
   * @var Multiton[]
   */
  private static $instances = [];

  /**
   * this is private to prevent from creating arbitrary instances
   */
  private function __construct()
  {
  }

  public static function getInstance(string $instanceName): Multiton
  {
    if (!isset(self::$instances[$instanceName])) {
      self::$instances[$instanceName] = new self();
    }

    return self::$instances[$instanceName];
  }

  /**
   * prevent instance from being cloned
   */
  private function __clone()
  {
  }

  /**
   * prevent instance from being unserialized
   */
  private function __wakeup()
  {
  }
}

1.4.5. Testy