DesignPatternsPHP

Build Status Documentation Status Donate

This is a collection of known design patterns and some sample code how to implement them in PHP. Every pattern has a small list of examples.

Мисля, че проблемът с шаблоните е, че често хората наистина ги познават, но не знаят кога кой да приложат .

Шаблони

Шаблоните могат да бъдат структурирани в приблизително три различни категории. Моля, кликнете върху заглавието на страницата на всеки шаблон за пълно обяснение на модела в Wikipedia.