DesignPatternsPHP

Build Status Documentation Status Donate

Това е колекция от известни `шаблони за дизайн`_ и някои примерни кодове как да ги внедрите в PHP. Всеки модел има малък списък с примери.

Мисля, че проблемът с шаблоните е, че често хората наистина ги познават, но не знаят кога кой да приложат .