DesignPatternsPHP

Documentation Status

Poniższe zestawienie to zbiór wzorców projektowych wraz z przykładowym kodem źródłowym ilustrującym ich implementację w PHP. Każdy z nich posiada przykłady, pochodzące głównie z Zend Framework, Symfony2 lub Doctrine2 (jako że najlepiej znam to oprogramowanie).

Uważam, że głównym problemem związanym z wzorcami projektowymi jest to, że ludzie je znają, ale nie wiedzą, kiedy którego użyć.

Rozwijaj

Jeżeli zauważysz błędy czy brakujące tłumaczenie skorzystaj z opcji fork i uzupełnij braki. Pamiętaj o pull request! Skorzystaj z opcji fork aby rozszerzać lub dodawać swoje przykłady! Dla utrzymania spójnego kodu o dobrej jakości, używaj PHP CodeSniffer razem ze Standardem PSR2 w taki sposób: ./vendor/bin/phpcs -p –standard=PSR2 –ignore=vendor ..

Licencja

(Licencja MIT)

Copyright (c) 2011 - 2017 Dominik Liebler i twórcy

Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz praw autorskich nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń lub wyrządzonej szkody a także żadnej innej odpowiedzialności czy to wynikającej z umowy, deliktu, czy jakiejkolwiek innej podstawy powstałej w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem go lub wprowadzaniem go do obrotu.